REGULAMIN KONKURSU

1. W przesłuchaniach konkursowych udział mogą wziąć zespoły instrumentalne,
    wokalne i wokalno – instrumentalne.

 • zespoły instrumentalne
   - instrumentaliści 2- 6 osób ( każdy z muzyków wykonuje indywidualną partię
      instrumentalną)
   - basso continuo  do 6 osób.( grupa realizująca b.c. równa się jednemu członkowi zespołu).

• zespoły wokalne i  wokalno-instrumentalne:
   - śpiewacy do 8 osób (każdy ze śpiewaków wykonuje indywidualną partię wokalną)
   - grupa instrumentalna   do 4 osób ( indywidualne partie )
   - grupa basso continuo  do 5 osób, liczona jest jako jeden członek zespołu
  
    Wszystkie wyżej wymienione grupy będą klasyfikowane w konkursie w jednej kategorii.

2. Repertuar konkursowy musi obejmować muzykę kameralną tworzoną przez
    kompozytorów  okresu renesansu i baroku.

3. Średnia wieku członków zespołu nie może przekraczać 35 r. życia

4. Do konkursu dopuszczeni będą tylko artyści grający na instrumentach  historycznych
      lub ich replikach

5. W programie I etapu musi znaleźć się jeden utwór dowolnego kompozytora, który w 
    czasie renesansu i baroku tworzył na terenie Polski.
     

6. Każdy z instrumentów lub śpiewaków musi wykonać co najmniej 80%  danego
            programu.

7. Zespoły muszą  przygotować  dowolne programy do każdego z etapów :
     
    I etap -15 minut
    II etap- 30 minut
 
    Ograniczenia czasowe dotyczą wykonywanej muzyki, bez strojenia i przygotowania się
    grupy na scenie.

9. Nagrodzone zespoły zobowiązane są wystąpić na koncercie laureatów.
    Nieobecność   nagrodzonego zespołu na koncercie laureatów jest równoznaczne z
    rezygnacją z przyznanej nagrody. Koncert Laureatów będzie rejestrowany.


ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW

Organizator zapewnia klawesyn i pozytyw na czas przesłuchań konkursowych.
Zespół przyjeżdża na koszt własny.
Koszty noclegów i wyżywienia uczestnik festiwalu pokrywa we własnym zakresie.
Miejsca noclegowe i ceny podane będą na stronie internetowej festiwalu.
Organizatorzy zarejestrują wszystkie prezentacje konkursowe w formacie audio/video zastrzegając sobie prawo do SWOBODNEGO wykorzystania materiału w celu dalszej promocji  festiwalu.

Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do 10 pażdziernika 2013 . drogą elektroniczną na adres: musicaantiquaviva@gmail.com
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem zespołu i nagraniem w formatach audio WMA , MP3 ( od 5 do 10 min).
Na podstawie nagrania i karty zgłoszenia jury wybierze zespoły które zakwalifikują się do przesłuchań konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych zespołach będzie umieszczona na stronie internetowej festiwalu www.musicaantiqua.zory.pl

NAGRODY

I nagroda -6000 zł  brutto
II nagroda – 3000 zł  brutto
III nagroda – 1000 zł brutto


 

KRYTERIA OCENY

Jury oceniać będzie;

• technikę ( intonacja, umiejętności gry na instrumencie)
• umiejętność gry i komunikacji w zespole
• dobór repertuaru i interpretację utworu
• autentyczność zachowania stylu
• ogólny wyraz artystyczny i kontakt z publicznością

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU ( PDF )
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA  (PDF)

Zgłoszenia prosimy kierować na mail: musicaantiquaviva@gmail.com
Festiwal Muzyki Dawnej Musica Antiqua Viva realizowany jest w ramach projektu “OD KLASYKI DO JAZZU”- Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Polskie Radio Dwójka
Patronat Medialny